• Tomt nr 31 på kartet

Tomt nr. 31

Tomannsboligtomt på den østre rinden med mulighet for å bygge enebolig.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

614 m²

BYA:

30%

Max antall enheter:

2

Byggetrinn:

1

Max ant. etg.:

2-mannsbolig/enebolig 2 etg + loft

Pris:

SOLGT