• Tomt nr 32 på kartet

Tomt nr. 32

Tomannsboligtomt på den østre rinden med mulighet for å bygge enebolig.

Maximum mønehøyde 11 meter over gjennomsnittleg planert terreng, inkludert takoppstikk. Eventuell parkeringskjeller skal opparbeidast i terrenget under dette

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

455 m²

BYA:

30%

Max antall enheter:

2

Byggetrinn:

1

Max ant. etg.:

2-mannsbolig/enebolig 2 etg + loft

Pris:

1.080.000,-