• Tomt nr 28 på kartet

Tomt nr. 28

Tomannsboligtomt på den østre rinden med mulighet for å bygge enebolig. Tomten skråner mot nord

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

598 m²

BYA:

40%

Max antall enheter:

2

Byggetrinn:

1

Max ant. etg.:

2-mannsbolig/enebolig 2 etg + loft

Pris:

1.710.000,-