• Tomt nr 18 på kartet

Tomt nr. 18

Eneboligtomt med grense mot friluft i sør. Tomten skråner svakt mot nord. Rimelig tomt med litt skjermet plassering.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

518 m²

BYA:

30%

Max antall enheter:

1

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

Enebolig 2 etg + loft

Pris:

1.040.000,-