• Tomt nr 19 på kartet

Tomt nr. 19

Eneboligtomt som grenser mot friluftsareal. Relativt flatt midt på tomten, men med skråning i nord-øst og sør-øst.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

649 m²

BYA:

30%

Max antall enheter:

1

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

Enebolig 2 etg + loft

Pris:

SOLGT!