• Tomt nr 17 på kartet

Tomt nr. 17

En litt skjermet eneboligtomt i sør-vestre ende av boligfeltet. Tomten er tilnærmet flat med nærhet til friluftsareal.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

536 m²

BYA:

30%

Max antall enheter:

1

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

Enebolig 2 etg + loft

Pris:

SOLGT!