• Tomt nr 23 på kartet

Tomt nr. 23

Tomt regulert for tomannsbolig, men det er også mulig med en enebolig. Fin plassering med grenser hovedsakelig mot friluftsareal.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

852 m²

BYA:

40%

Max antall enheter:

2

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

2-mannsbolig/enebolig 2 etg + loft

Pris:

1.610.000,-