• Tomt nr 15 på kartet

Tomt nr. 15

Den største tilgjengelige eneboligtomten. En langside grenser mot friluftsområdet. Med tillatt bebygd areal på 220 kvm har tomten stort potensiale.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

738 m²

BYA:

30%

Max antall enheter:

1

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

Enebolig 2 etg + loft

Pris:

SOLGT!