• Tomt nr 12 på kartet

Tomt nr. 12

Eneboligtomt med fin beliggenhet. Tomten skråner mot vest. Privat side av eiendommen mot vest.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

555 m²

BYA:

40%

Max antall enheter:

1

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

Enebolig 2 etg + loft

Pris:

SOLGT!