• Tomt nr 10 på kartet

Tomt nr. 10

Eneboligtomt med meget bra beliggenhet, privat side av bolig mot vest, tomten er tilnærmet flat men skrår litt mot vest i ytterkant.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

504 m²

BYA:

40%

Max antall enheter:

1

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

Enebolig 2 etg + loft

Pris:

SOLGT!