• Tomt nr 9 på kartet

Tomt nr. 9

Tomannsbolig tomt, men kan bygges enebolig på om dere ønsker dette. Tomten ligger meget fint til i ende av veg, på den vestlige rinden av feltet.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

788 m²

BYA:

30%

Max antall enheter:

2

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

2-mannsbolig / enebolig 2 etg + loft

Pris:

SOLGT!