• Tomt nr 42 på kartet

Tomt nr. 42

Stor tomannsboligtomt på den østre rinden med mulighet for å bygge enebolig. Kort vei til skole og barnehage.

Maximum mønehøyde er 11 meter over gjennomsnittleg planert terreng, inkludert takoppstikk. Eventuell parkeringskjeller skal opparbeides i terrenget under dette

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

725 m²

BYA:

30%

Max antall enheter:

2

Byggetrinn:

1

Max ant. etg.:

2-mannsbolig/enebolig 2 etg + loft

Pris:

SOLGT!