• Tomt nr 2 på kartet

Tomt nr. 2

Tomt nr 2 ligger i enda av veg på den vestlige rinden i Fugledalen, tomten er lett skrående mot nord-øst.

Maximum mønehøyde er 9 meter og maximum gesimshøyde er 7 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Tomten har byggeklausul med Bergan Bygg AS.

Areal:

498 m²

BYA:

20%

Max antall enheter:

1

Byggetrinn:

2

Max ant. etg.:

Enebolig 2 etg + loft

Pris:

960.000,-